arrowUp

Statistiky

Věděli jste, že pouze 4% celkových výdajů jsou věnovány prevenci a podpoře zdravého chování jednotlivců, přestože právě změny v tomto chování vedou k nejvýznamnějšímu snížení rizika o 35%? Naším hlavním cílem je efektivně investovat zdroje a zaměřit naše úsilí přesně tam, kde je to nejvíce účinné. Výsledky pečlivě sledujeme prostřednictvím dat, která systematicky shromažďujeme. Níže můžete vidět první výsledky různých parametrů, jež monitorujeme v rámci pilotního projektu od října 2023.

Stav chrupu dětí 3 až 6 let

Zdraví našich dětí je nesmírně důležité a v rámci našeho projektu "Zdravé děti s úsměvem" jsme se zaměřili na jednu z jeho klíčových složek - zdraví chrupu. Právě jsme vyhodnotili námi shromážděná data, která nám
poskytují přehled, jak na tom naše děti v rámci zubní péče reálně jsou. Tady jsou výsledky ze 537 vyšetřených děti.

Výsledky vyšetření podoskopem

V průběhu psychomotorického vývoje dítěte může u dětí docházet k vytvoření špatným návykům v rámci péče o zdraví. Tyto návyky si pak nesou až do dospělosti. Z toho důvodu se u mnoha dětí objevují zejména valgózní kotníky, nesprávné postavení dolních končetin a celkové oslabení středu těla. Díky tomu dochází mimo jiné k nesprávnému posílení těla, zafixování nesprávných pohybových návyků, které se pak projeví například v dospívání nebo až v dospělosti, kdy je problém rozsáhlejšího rázu, než byl v dětství. V rámci tohoto projektu děti prochází i vyšetření podoskopem. Po vyšetření rodiče dětí dostanou nejen výsledky, ale i odborné informace týkající se této problematiky. Zatím bylo vyšetřeno 164 dětí starších 5 let.

Měření výšky a váhy

Meření výšky a váhy u dětí jsme do našeho programu zařadili jako klíčovou součást projektu zdravé výživy. Tyto ukazatele nám poskytují náhled na možné souvislosti mezi výškou, váhou a vyšším rizikem vzniku obezity u dětí. Shromažďování těchto dat je nezbytné pro včasné odhalení výskytu obezity u dětí a pomáhají nám podporovat zdravý vývoj našich dětí. V rámci těchto měření bylo ošetřeno 510 dětí.

Statistika krevního tlaku u dospělých

Hypertenze patří k nejčastějšímu kardiovaskulárnímu onemocnění! V ČR se hypertenze týká asi 55 % dospělých obyvatel a jejich počet roste.
Zahájili jsme edukačně - motivační přednášky ve firmách na téma zdraví (zdravé srdce, zdravý životní styl, zdravé návyky apod.). 
Během přednášky jsme provedli screeningové měření tlaku pomocí digitálního tlakoměru. Změřili jsme krevní tlak 23 dospělým osobám.

V případě zájmu volejte na +420 608 436 929