arrowUp

Duševní zdraví

 

Olena Lymavera
Psychologicky poradce

Absolvovala jsem Dněpropetrovskou lékařskou vysokou školu, kde jsem se specializovala na pediatrii, a následně jsem pokračovala ve studiu na Dněpropetrovské národní univerzitě v oboru praktický psycholog.Mimo mé akademické aktivity se intenzivně věnuji publikační činnosti, zejména na téma Williamsův syndrom a hyperaktivita u dětí. Mohla jsem sdílet své znalosti a zkušenosti také prostřednictvím veřejných prezentací v televizních pořadech stanice 1+1, jako například na téma "Letní rekreace a děti" v roce 2018 a "Emoční poruchy u dětí" v roce 2009. Dále jsem poskytovala poradenskou pomoc na festivale "Uslyšet se navzájem" v roce 2014. Dlouhou dobu jsem pracovala jako dětská lékařka, kde jsem strávila 11 let na dětské poliklinice. Postupně jsem se vypracovala do role ředitelky, ve které jsem působila dalších 7 let. Mé zájmy a práce se vždy točily kolem psychologie, které se věnuji i v současné době s vášní a zaujetím.

V případě zájmu volejte na +420 608 436 929