arrowUp

Administrativa

Bc. Dunja Ilić
Pedagožka, ředitelka

Během svého života jsem posledních 7 let působila jako hlavní pedagog v Montessori základních a mateřských školách. Mé cestovatelské nadšení jsem spojila s prací, která má smysl, a byla jsem součástí charitativních projektů v Evropě i ve světě. V Peru jsem se podílela na projektu "Školy v ulicích" a v Srbsku jsem pracovala na projektu zaměřeném na pomoc dětem s rakovinou. Se získaným nadhledem při práci s dětmi a týmy z více koutů světa, jsem si uvědomila důležitost ranného vzdělávání a péče o děti a jejich zdraví. Díky svým rozmanitým zkušenostem jsem vytvořila pro Institut zdraví s úsměvem metodiky a edukační materiály, které jak doufám, pomohou motivovat děti i dospělé k větší starostlivosti o své zdraví a které budou inspirací i pro další odborníky, kteří by se chtěli vydat naši cestou a spojit síly v rámci našeho preventivního programu.

 

MDDr. Iveta Vojtová, MBA
Stomatoložka, revizor

S MDDr. Adélou Tikovskou spolupracuji již od 2013 nejen v rámci projektu Institut zdraví s úsměvem. Stomatologii jsem vystudovala na Karlově univerzitě v Praze. Jako stomatoložka jsem působila 4 roky, ale má cesta ve zdravotnictví se začala ubírat trochu jiným směrem. Proto jsem vystudovala ještě MBA obor: Management ve zdravotnictví. A momentálně pracuji na pozici kontrolora.

 

Patrik Martinec
Back office

Momentálně studuji na 3. ročníku ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. V IZSU se zabývám administrativou, což zahrnuje platby a evidenci faktur, archivaci dokumentů a komunikaci s externími partnery, jako jsou dodavatelé nebo poradci. Zkrátka se starám o back office procesy, aby byl zajištěn bezproblémový chod organizace :) Kromě toho se také podílím na činnostech pro Adéla dental care v Praze, přičemž se tyto činnosti často vzájemně prolínají.Ve svém volném čase se věnuji převážně hokeji, florbalu a fotbalu.

V případě zájmu volejte na +420 608 436 929