arrowUp

Projekt Zdravé děti s úsměvem

PROJEKT ZDRAVÉ DĚTI S ÚSMĚVEM

  • Přednášíme šestkrát za rok ve školkách a školách
  • Jeden cyklus projektu trvá 3 roky
  • Věnujeme se oblastem: zubní péče a dentální hygiena, zdravá výživa a pohyb
  • Program je poskytován zdarma
 

 

Motivace

Používáme zajímavé prvky plné zábavy a interaktivních činností. Děti aktivně zapojujeme do přednášek. Je pro nás důležité navázat vztah a vybudovat dlouhodobou důvěru jak u dětí tak i rodičů a učitelů.

 

Edukace

Pomocí týmu odborníků zajišťujeme edukaci dětí, rodičů a učitelů v oblastech zubní péče a dentální hygieny, zdravé výživy a fyzioterapie. Zajišťujeme širokou škálu edukačních materiálů: knihy, brožury, pracovní sešity, společenské hry, videa aj. Školíme lektory v rámci institutu.

 

Prevence

V průběhu přednášek u dětí zjišťujeme stav chrupu a správnou techniku čištění zubů, na místě vykonáváme fluoridaci zubů stomatologem. Ve spolupráci s fyzioterapeutem probíhá kontrola chodidel a klenby u dětí. Zároveň probíhá edukace  o zdravé výživě a nadváze. O všech výsledcích jsou informováni rodiče.

 

 

V případě zájmu volejte na +420 608 436 929